Dịch vụ tư vấn Chia Công ty của văn phòng Luật – Bắc Việt Luật.

Thủ tục chia doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khác nhau. Dịch vụ tư vấn chia doanh nghiệp của Luật - Bắc Việt Luật sẽ đem đến sự bảo đảm pháp lý cho Doanh nghiệp của bạn.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về chia Công ty:

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cùng loại.

Các nội dung chúng tôi sẽ tư vấn:

·       Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung chia công ty;

·       Tư vấn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty;

·       Tư vấn phương án sử dụng lao động;

·       Tư vấn thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới;

·       Tư vấn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.

·       Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;

·       Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty bị chia.

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty:

·       ­Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;

·       Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị chia;

·       Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

·       Danh sách thành viên/cổ đông;

·       Điều lệ công ty

·       Các tài liệu cần thiết khác;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

·       Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

·       Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

·       Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của công ty có mặt cùng nhân viên Công ty Luật - Bắc Việt Luật để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

·       Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho công ty tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

·       Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của công ty có mặt cùng nhân viên Công ty Luật - Bắc Việt Luật để ký nhận Dấu)

·       Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho công ty;

4. Cam kết dịch vụ sau thành lập:

·       Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung thay đổi;

·       Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu.

·       Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở công ty Luật - Bắc Việt Luật;

·       Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo…..

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật