Thủ tục: Thẩm định hồ sơ dự thầu chủ đầu tư dự án khu đô thị mới

 Thủ tục: Thẩm định hồ sơ dự thầu chủ đầu tư dự án khu đô thị mới 

 

 

 

 

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (Số 02 - Đường Lý Thái Tổ - phường Đống Đa - TP. Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày chủ nhật)

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5. Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

 

 

 

 

 

 

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

     - Đơn dự thầu của nhà đầu tư (theo mẫu)

     - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng)

     - Báo cáo tài chính của doanh nghiệp kèm theo quyết toán thuế (có xác nhận của cơ quan thuế) ở thời điểm gần nhất, hoặc báo cáo kiểm toán. Đối với doanh nghiệp mới thành lập phải có xác nhận của ngân hàng về năng lực tài chính của doanh nghiệp.

     - Hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư (phương án QHCT 1/500; phương án bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư…)

2. Số lượng hồ sơ: 07 (bộ)

Thời hạn giải quyết

45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

 

 

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên Môi trường; UBND cấp huyện nơi có dự án khu đô thị mới.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

Tờ trình

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn dự thầu để thực hiện dự án Khu đô thị mới

(Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng)

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Không

 

 

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/1/2006 ban hành quy chế khu đô thị mới.

2. TT 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của BXD hướng dẫn thực hiện quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP.

3. QĐ số 06/2008/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định về một số nội dung đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật