Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu thuốc


Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu thuốc. Luật Bắc Việt cung cấp cho khach hàng tham khảo và thực hiện.
1.Trình tự thực hiện:


Bước 1: Khi đơn vị có nhu cầu thẩm định kế hoạch đấu thầu thuốc, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Y tế nghe hướng dẫn trình tự về thủ tục


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Y tế  • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ

  • Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hướng dẫn chỉnh sửa đúng yêucầu.


Bước 3: Phòng Quản lý Dược của Sở Y tế xem xét, làm báo cáo trình UBND tỉnh thẩm định.


Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu tiếp nhận đơn vị đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Y tế ký nhận Quyết địnhduyệt kế hoạch đấu thầu của UBND tỉnh


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:


Sáng: từ 07h đến 11h30


Chiều: từ 13h đến 16h30


(Trừ Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).


2. Cách thức thực hiện:


Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Y tế


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Kế hoạch đấu thầu thuốc


- Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu


- Danh mục gói thầu


- Bảng diễn giải mức giá đề xuất từng mặt hàng


- USB lưu thông tin danh mục gói thầu (sẽ trả lại đơn vị sau khi được phê duyệt kế hoạch đấu thầu)


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ


4. Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


5. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Dược Sở Y tế


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức


7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


8. Phí, lệ phí: Không


9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC : Không


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật của Quốc hội (Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11).


- Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 do Chính phủ ban hành hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chon nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


- Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 10/8/2007 giữa Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn Đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập.


(Chuyên trang Đấu Thầu - Công ty Luật Bắc Việt - www.Luatdauthau.net)


  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật