Thủ tục Thẩm định kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước


Thủ tục Thẩm định kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
- Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại Bộ phận 1 cửa.


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả).


- Phí, lệ phí: Mức thu phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,05%/giá trị một gói thầu và số tiền phí thu được không quá 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) một gói thầu.


- Thành phần hồ sơ:


1. Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư;


2. Bản sao quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt dự án điều chỉnh hoặc chủ trương của cấp thẩm quyền chấp thuận mua sắm(nếu có);


3. Bản sao quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu;


4. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời quan tâm và bản sao quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời thầu quan tâm;


5. Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu;


6. Hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu (áp dụng đối với gói thầu có thuê tư vấn);


7. Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, biên bản mở thầu;


8. Quyết định phê duyệt danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật của chủ đầu tư;


9. Các hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan;


10. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ tư vấn đấu thầu hoặc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp


(Chuyên trang Đấu Thầu - Công ty Luật Bắc Việt - www.Luatdauthau.net)


  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật