Thương hiệu "Bắc Việt Luật" được cấp văn bằng độc quyền

 Hiện tại Bắc Việt Luật đã có nhiều trường hợp giả mạo và nhái thương hiệu BẮC VIỆT LUẬT, lợi dụng uy tín của công ty để thực hiện những việc gây mất uy tín tới Bắc Việt Luật.Chúng tôi cảnh báo về việc này và nghiêm cấm sử dụng trong mọi trường hợp các thương hiệu sau đây:


1: Nhãn hiệu: ‘BẮC VIỆT LUẬT”2: Nhãn hiệu: “BẮC VIỆT”3: Nhãn hiệu:“LOGO” + “BẮC VIỆT LUẬT” 


Hãng Luật – “Bắc Việt Luật” rất mong không có trường hợp đáng tiếc xảy ra và cố tình xâm phạm thương hiệu đến thương hiệu của chúng tôi.Thay Mặt Hãng Luật - Bắc Việt Luật

Giám đốc -Luật Sư 

 
  • TAG :