Tỉ giá ngoại tệ và lãi suất ngân hàng tăng quá cao ảnh hưởng đến thực hiện gói thầu


 Sau khi trao đổi về đề nghị mới của chủ đầu tư, Công ty A đã từ chối thực hiện tiếp với lý do là tỷ giá đồng USD & VNĐ và lãi suất ngân hàng tại thời điểm hiện tại đã lên quá cao so với thời điểm ký hợp đồng trước là 1 USD = 16.000 VNĐ và lãi suất VNĐ là 12% /năm. Công ty B nhận thấy mình có đủ năng lực để thực hiện gói thầu mua sắm thêm và đã đề nghị chủ đầu tư ký hợp đồng với Công ty này theo hình thức mua sắm trực tiếp.

 

Hỏi: Chủ đầu tư có được áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp (MSTT) khi nhà thầu là Công ty B chỉ là một thành viên của liên danh đã thực hiện hợp đồng gốc không, nếu đơn vị này cam kết có đủ năng lực thực hiện gói thầu?

Xử lý tình huống:

Hình thức mua sắm trực tiếp được quy định tại Điều 21 Luật Đấu thầu và Điều 42 NĐ58/CP ngày 5/5/2008. Theo đó, hình thức này được áp dụng đối với gói thầu đáp ứng được các điều kiện sau:

- Có nội dung tương tự với gói thầu được ký trước đó không quá 6 tháng thông qua đấu thầu rộng rãi (ĐTRR) hoặc hạn chế (HC). Thời hạn 6 tháng được tính từ khi ký hợp đồng gốc đến khi kết quả mua sắm trực tiếp được phê duyệt.

- Đơn giá đối với các nội dung thuộc gói thầu mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các nội dung tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó.

- Được áp dụng mua sắm trực tiếp để thực hiện gói thầu tương tự trước đó thuộc cùng một dự án hoặc thuộc dự án khác.

Theo các quy định nêu trên, gói thầu mua sắm trực tiếp có nội dung tương tự là phải cùng loại vật tư, hàng hóa và có quy mô, số lượng tương tự với gói thầu đã ký hợp đồng trước, đồng thời nhà thầu thực hiện hợp đồng mua sắm trước tiếp phải là nhà thầu đã thực hiện hợp đồng trước.

Thêm vào đó, sau khi có kế hoạch đấu thầu (KHĐT) đã duyệt cho gói thầu áp dụng hình thức MSTT thì khi thực hiện còn phải theo trình tự đã quy định tại Điều 42 NĐ/CP, mà cụ thể là phải có hồ sơ yêu cầu được chủ đầu tư phê duyệt, làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất và bên mời thầu đánh giá đề xuất của nhà thầu. Do vẫn là nhà thầu đã thực hiện hợp đồng trước, nên  khi đánh giá hồ sơ đề xuất chỉ cần cập nhật năng lực của nhà thầu, đánh giá các nội dung về kỹ thuật, đơn giá và đánh giá về tiến độ thực hiện, mà không phải đánh giá đầy đủ phần năng lực và kinh nghiệm như trong trường hợp đấu thầu (RR hoặc HC).

Trường hợp nhà thầu đã thực hiện hợp đồng trước là liên danh thì nhà thầu thực hiện hợp đồng MSTT phải là nhà thầu liên danh đó, nếu chỉ giao cho một thành viên thực hiện thì đã làm thay đổi nhà thầu, do vậy không phù hợp với quy định đối với hình thức này (khoản 2 Điều 21 Luật Đấu thầu).

Trường hợp nhà thầu nước ngoài từ chối thực hiện với lý do trượt giá quá nhiều trong khi nhà thầu trong nước lại đề nghị được thực hiện tiếp theo giá cũ thì chủ đầu tư cần nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực tế của gói thầu như khả năng cung cấp hàng hóa này tại thời điểm hiện tại, cũng như những lợi thế của nhà thầu trong nước (các loại thuế và phí liên quan, nguồn gốc hàng hóa cung cấp,...) so với nhà thầu nước ngoài để qua đó quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với gói thầu mà vẫn đảm bảo theo đúng quy định về đấu thầu.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật