Tin tức thông báo thầu

 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng - Lào Cai mời chào hàng “Mua sắm đồ dùng cung cấp cho các đơn vị, trường học trong huyện Bảo Thắng”.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng - Lào Cai mời chào hàng “Mua sắm đồ dùng cung cấp cho các đơn vị, trường học trong huyện Bảo Thắng”.
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng - Lào Cai mời chào hàng “Mua sắm đồ dùng cung cấp cho các đơn vị, trường học trong huyện Bảo Thắng”. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào ...

 Mời chào hàng mua sắm đồ dùng cung cấp cho các đơn vị , trường học trong huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 8h ngày 2 tháng 12 năm 2010. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề suất đến trước 9h00 ngày 08 tháng 12 năm 2010
Mời chào hàng mua sắm đồ dùng cung cấp cho các đơn vị , trường học trong huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 8h ngày 2 tháng 12 năm 2010. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề suất đến trước 9h00 ngày 08 tháng 12 năm 2010
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

Mời chào hàng mua sắm đồ dùng cung cấp cho các đơn vị , trường học trong huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 8h ngày 2 tháng 12 năm 2010. Hạn cuối tiếp nhận hồ ...

 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng mời thầu gói thầu: “Mua sắm đồ dùng cung cấp cho các đơn vị, trường học trong huyện Bảo Thắng” sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp Giáo dục năm 2010 theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng mời thầu gói thầu: “Mua sắm đồ dùng cung cấp cho các đơn vị, trường học trong huyện Bảo Thắng” sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp Giáo dục năm 2010 theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước.
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng mời thầu gói thầu: “Mua sắm đồ dùng cung cấp cho các đơn vị, trường học trong huyện Bảo Thắng” sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp Giáo dục năm 2010 ...

Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền Trung, tỉnh Bình Thuận thông báo mời thầu Gói thầu số 4 TDA5-XL4/TL/2011: Xây lắp toàn bộ công trình
Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền Trung, tỉnh Bình Thuận thông báo mời thầu Gói thầu số 4 TDA5-XL4/TL/2011: Xây lắp toàn bộ công trình
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền Trung, tỉnh Bình Thuận thông báo mời thầu Gói thầu số 4 TDA5-XL4/TL/2011: Xây lắp toàn bộ công trình. Thời gian bán hồ sơ mời thầu ...

Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung, tỉnh Bình Thuận thông báo kế hoạch đấu thầu Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung, tỉnh Bình Thuận.
Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung, tỉnh Bình Thuận thông báo kế hoạch đấu thầu Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung, tỉnh Bình Thuận.
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung, tỉnh Bình Thuận thông báo kế hoạch đấu thầu Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung, tỉnh Bình ...

 Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế cho 03 Trạm Y tế trung tâm thuộc Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai năm 2010
Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế cho 03 Trạm Y tế trung tâm thuộc Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai năm 2010
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

 Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế cho 03 Trạm Y tế trung tâm thuộc Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai năm 2010. từ 7 giờ 30 phút, ngày 09 ...

Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Công an tỉnh Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu: Máy móc, trang thiết bị kỹ thuật.
Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Công an tỉnh Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu: Máy móc, trang thiết bị kỹ thuật.
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Công an tỉnh Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu: Máy móc, trang thiết bị kỹ thuật. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: ngày 13 tháng 12 năm 2010 đến ngày 15 tháng ...

Bệnh viện Giao thông vận tải TP. HCM thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, tiết niệu.
Bệnh viện Giao thông vận tải TP. HCM thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, tiết niệu.
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

 Bệnh viện Giao thông vận tải TP. HCM thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, tiết niệu. Thời gian bán HSMT từ 14 giờ, ngày 06 tháng 12 năm 2010 đến trước 8 ...

Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh thông báo mời thầu Gói thầu số 3: Thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc Chi cục tiêu chuẩn đo lường và trung tâm CNTT ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.
Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh thông báo mời thầu Gói thầu số 3: Thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc Chi cục tiêu chuẩn đo lường và trung tâm CNTT ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

 Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh thông báo mời thầu Gói thầu số 3: Thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc Chi cục tiêu chuẩn đo lường và trung tâm CNTT ứng dụng ...

BỆNH VIỆN TÂM THẦN số 192 Hàm Tử, P.1, Q. 5, TP.HCM tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu mua sắm thuốc y tế năm 2011.
BỆNH VIỆN TÂM THẦN số 192 Hàm Tử, P.1, Q. 5, TP.HCM tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu mua sắm thuốc y tế năm 2011.
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

BỆNH VIỆN TÂM THẦN số 192 Hàm Tử, P.1, Q. 5, TP.HCM tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu mua sắm thuốc y tế năm 2011. Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự đấu thầu xin ...

Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì, Số nhà 2181, đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử phía Nam thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì, Số nhà 2181, đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử phía Nam thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

 Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì, Số nhà 2181, đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị Bảng ...

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Buôn Đôn, Số 79 khối 8 phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức mời thầu xây dựng gói thầu XL.04 “Xây dựng kênh dẫn nước và công trình trên kênh đoạn từ K2+725 đến K3+531,5” dự án thủy điện Srêpôk 4A.
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Buôn Đôn, Số 79 khối 8 phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức mời thầu xây dựng gói thầu XL.04 “Xây dựng kênh dẫn nước và công trình trên kênh đoạn từ K2+725 đến K3+531,5” dự án thủy điện Srêpôk 4A.
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Buôn Đôn, Số 79 khối 8 phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức mời thầu xây dựng gói thầu XL.04 “Xây dựng kênh dẫn nước và công trình trên ...

Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho 03 Trạm Y tế trung tâm thuộc Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai năm 2010.
Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho 03 Trạm Y tế trung tâm thuộc Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai năm 2010.
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho 03 Trạm Y tế trung tâm thuộc Trung tâm Y tế huyện Krôngpa, Gia Lai năm 2010. Thời gian phát hành hồ sơ ...

Gói thầu Mua bằng sáng chế (bản quyền, bí quyết công nghệ) năm 2010 để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm. Mã số SXTN.02.10/NLSH do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 chủ trì thực hiện
Gói thầu Mua bằng sáng chế (bản quyền, bí quyết công nghệ) năm 2010 để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm. Mã số SXTN.02.10/NLSH do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 chủ trì thực hiện
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5, Số 1, ngõ 120 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội thông báo mời thầu gói thầu Mua bằng sáng chế (bản quyền, bí quyết công ...

UBND Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
UBND Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

UBND Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Thời gian phát ...

 Sở Nội Vụ tỉnh Lào Cai thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm trang thiết bị triển khai thực hiện hệ thống Giám sát – Đánh giá (M&E) Chương trình cải cách hành chính tỉnh Lào Cai
Sở Nội Vụ tỉnh Lào Cai thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm trang thiết bị triển khai thực hiện hệ thống Giám sát – Đánh giá (M&E) Chương trình cải cách hành chính tỉnh Lào Cai
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

 Sở Nội Vụ tỉnh Lào Cai thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm trang thiết bị triển khai thực hiện hệ thống Giám sát – Đánh giá (M&E) Chương trình cải cách hành chính tỉnh Lào Cai. ...

Vụ kế hoạch – Tài chính , Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp dịch vụ duy trì chăm sóc cây tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính năm 2011
Vụ kế hoạch – Tài chính , Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp dịch vụ duy trì chăm sóc cây tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính năm 2011
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

Vụ kế hoạch – Tài chính , Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp dịch vụ duy trì chăm sóc cây tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính năm 2011. ...

Trường THCS dân tộc nội trú Đam Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng
Trường THCS dân tộc nội trú Đam Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

Trường THCS dân tộc nội trú Đam Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng. Thời gian phát hành HSYC chào hàng : Từ 8 ...

UBND huyện Giao Thuỷ- Tỉnh Nam Định thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo, nâng cấp đường trục Hoành Sơn đến thị trấn Ngô Đồng huyện Giao Thuỷ.
UBND huyện Giao Thuỷ- Tỉnh Nam Định thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo, nâng cấp đường trục Hoành Sơn đến thị trấn Ngô Đồng huyện Giao Thuỷ.
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

 UBND huyện Giao Thuỷ- Tỉnh Nam Định thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo, nâng cấp đường trục Hoành Sơn đến thị trấn Ngô Đồng huyện Giao Thuỷ. Thời gian bán HSMT: Từ ngày 10 tháng 12 năm 2010 ...

Công ty 19/5 - Bộ Công an có kế hoạch tổ chức MSHH theo hình thức chào hàng cạnh tranh, gói thầu: Mua sắm đế giầy nữ phục vụ KHSX năm 2011
Công ty 19/5 - Bộ Công an có kế hoạch tổ chức MSHH theo hình thức chào hàng cạnh tranh, gói thầu: Mua sắm đế giầy nữ phục vụ KHSX năm 2011
 • Tin tức thông báo thầu
 • 12 tháng 12, 2010

 Công ty 19/5 - Bộ Công an có kế hoạch tổ chức MSHH theo hình thức chào hàng cạnh tranh, gói thầu: Mua sắm đế giầy nữ phục vụ KHSX năm 2011. Thời gian bán hồ sơ yêu cầu chào hàng: ngày 13/12/2010 - ...