Tin tức thông báo thầu

Gói thầu: Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, bó vỉa tuyến N4 từ Km 0 + 000 đến 0 + 500.
Gói thầu: Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, bó vỉa tuyến N4 từ Km 0 + 000 đến 0 + 500.
 • Tin tức thông báo thầu
 • 21 tháng 4, 2010

Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực đến tham dự đấu thầu, Gói thầu: Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, bó vỉa tuyến N4 từ Km 0 + 000 ...

Thông báo mời thầu gói thầu CP2, CP15, CP36 cho UBND thành phố Nam Ðịnh ban quản lý đầu tư và xây dựng
Thông báo mời thầu gói thầu CP2, CP15, CP36 cho UBND thành phố Nam Ðịnh ban quản lý đầu tư và xây dựng
 • Tin tức thông báo thầu
 • 21 tháng 4, 2010

Ban Quản lý Ðầu tư và xây dựng thành phố Nam Ðịnh mời đấu thầu rộng rãi trong và ngoài nước Gói thầu CP2: Nâng cấp đường giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng đường ...

Mời thầu: Cung ứng nhiên liệu hàng không Jet A-1 từ 1-6-2010 đến 31-5-2011 và vận chuyển nhiên liệu hàng không Jet A-1 từ 1-6-2010 đến 31-5-2011 cho Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam
Mời thầu: Cung ứng nhiên liệu hàng không Jet A-1 từ 1-6-2010 đến 31-5-2011 và vận chuyển nhiên liệu hàng không Jet A-1 từ 1-6-2010 đến 31-5-2011 cho Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam
 • Tin tức thông báo thầu
 • 21 tháng 4, 2010

Tên Bên mời thầu: Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam. Tên gói thầu: Gói thầu 1: Cung ứng nhiên liệu hàng không Jet A-1 từ 1-6-2010 đến 31-5-2011. Gói thầu 2: Vận chuyển nhiên liệu hàng không Jet A-1 ...

Gói thầu: số 1:Nền mặt đường, bó vỉa, ATGT, cống ngang đường, mương thoát nước, cải tạo hố ga; Gói số 2: cầu chính, đường vào cầu - Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang
Gói thầu: số 1:Nền mặt đường, bó vỉa, ATGT, cống ngang đường, mương thoát nước, cải tạo hố ga; Gói số 2: cầu chính, đường vào cầu - Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang
 • Tin tức thông báo thầu
 • 21 tháng 4, 2010

-Tên Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang mời thầu gói thầu: Gói số 1:Nền mặt đường, bó vỉa, ATGT, cống ngang đường, mương thoát nước, cải tạo hố ga; Gói số 2: ...

Gói thầu nâng cấp đường Gia Lâm - Đông Thanh
Gói thầu nâng cấp đường Gia Lâm - Đông Thanh
 • Tin tức thông báo thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Tên dự án: Đường Gia Lâm - Đông Thanh - Nam Ban - Chi Lăng Tên gói thầu: Nâng cấp đường Gia Lâm - Đông Thanh Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ...

Gói thầu đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mở rộng khu khám bệnh của Bệnh viện Từ Dũ
Gói thầu đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mở rộng khu khám bệnh của Bệnh viện Từ Dũ
 • Tin tức thông báo thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Tên dự án: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mở rộng khu khám bệnh của Bệnh viện Từ Dũ Tên gói thầu: Xây lắp Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ ...

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm vật tư Phòng Thử Nghiệm 2010
Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm vật tư Phòng Thử Nghiệm 2010
 • Tin tức thông báo thầu
 • 15 tháng 4, 2010

 Tên dự án: Mua sắm vật tư Phòng Thử Nghiệm 2010 Tên gói thầu: Mua sắm vật tư Phòng Thử Nghiệm 2010 Nguồn vốn: Vốn tự có Hình thức ...

Dự án Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên và dự phòng sản xuất năm 2010
Dự án Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên và dự phòng sản xuất năm 2010
 • Tin tức thông báo thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Chủ đầu tư Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung Bên mời thầu Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung Dự án Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công ...

Gói thầu cung cấp tụ bù trung thế và thiết bị đóng cắt bảo vệ tụ bù
Gói thầu cung cấp tụ bù trung thế và thiết bị đóng cắt bảo vệ tụ bù
 • Tin tức thông báo thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Chủ đầu tư Công ty Điện lực 3 Bên mời thầu Công ty Điện lực 3 Dự án Phục vụ lắp đặt tụ bù trung thế năm 2010 Tên và phạm vi gói thầu ...

Cung cấp công tơ điện tử nhiều biểu giá
Cung cấp công tơ điện tử nhiều biểu giá
 • Tin tức thông báo thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Chủ đầu tư Công ty Điện lực 3 Bên mời thầu Công ty Điện lực 3 Dự án Phục vụ SXKD năm 2010 Tên và phạm vi gói thầu Cung cấp công ...

Gói thầu 06: Chuỗi cách điện 110kV và dây cáp điện các loại. Gói thầu 07: Máy cắt, dao cách ly, TU, TI và bộ đếm chống sét van các loại
Gói thầu 06: Chuỗi cách điện 110kV và dây cáp điện các loại. Gói thầu 07: Máy cắt, dao cách ly, TU, TI và bộ đếm chống sét van các loại
 • Tin tức thông báo thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Chủ đầu tư Công ty Điêng lực 3 Bên mời thầu Công ty Điện lực 3 Dự án Phục vụ các công trình SCL năm 2010 Tên và phạm vi gói thầu Gói ...

Gói thầu 16: Dây cáp điện, FCO, CSV và cách điện các loại. Gói thầu 17: Tủ hợp bộ trung thế
Gói thầu 16: Dây cáp điện, FCO, CSV và cách điện các loại. Gói thầu 17: Tủ hợp bộ trung thế
 • Tin tức thông báo thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Chủ đầu tư Công ty Điện lực 3 Bên mời thầu Công ty Điện lực 3 Dự án Phục vụ SCTX và DPSX năm 2010 Tên và phạm vi gói thầu Gói thầu ...

Gói thầu 18: Máy hàn sợi quang; Gói thầu 19: Cáp quang và phụ kiện; Gói thầu 20: Modem quang, media converter và thiết bị FXS/FXO
Gói thầu 18: Máy hàn sợi quang; Gói thầu 19: Cáp quang và phụ kiện; Gói thầu 20: Modem quang, media converter và thiết bị FXS/FXO
 • Tin tức thông báo thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Chủ đầu tư Công ty Điện lực 3 Bên mời thầu Công ty Điện lực 3 Dự án Phục vụ công tác kinh doanh viễn thông năm 2010 và dự phòng vận hành, xử lý ...

Gói thầu 26 - In Mẫu hợp đồng mua bán điện sinh hoạt
Gói thầu 26 - In Mẫu hợp đồng mua bán điện sinh hoạt
 • Tin tức thông báo thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Chủ đầu tư Công ty Điện lực 3 Bên mời thầu Công ty Điện lực 3 Dự án Phát triển mới khách hàng và tiếp nhận LĐHANT năm 2010 Tên và phạm ...

Dự án Nâng cấp và đấu nối 22kV chống quá tải xuất tuyến 474/E50 Gia Lai gói thầu 23, 24
Dự án Nâng cấp và đấu nối 22kV chống quá tải xuất tuyến 474/E50 Gia Lai gói thầu 23, 24
 • Tin tức thông báo thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Chủ đầu tư Công ty Điện lực 3 Bên mời thầu Công ty Điện lực 3 Dự án Nâng cấp và đấu nối 22kV chống quá tải xuất tuyến 474/E50 Gia Lai ...

Gói thầu Mua sắm thiết bị thí nghiệm phục vụ SXKD năm 2009
Gói thầu Mua sắm thiết bị thí nghiệm phục vụ SXKD năm 2009
 • Tin tức thông báo thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Chủ đầu tư Công ty Điện lực 3 Bên mời thầu Công ty Điện lực 3 Dự án Mua sắm thiết bị thí nghiệm phục vụ SXKD năm 2009 Tên và phạm ...

Gói thầu
Gói thầu "Sửa chữa các tủ nạp bị hỏng tại các TBA 110kV Diên Sanh, Khe Sanh, Thăng Bình, Eakar, Buôn Ma Thuột" thuộc kế hoạch sửa chữa lớn 2010 của Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung.
 • Tin tức thông báo thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Chủ đầu tư Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung Bên mời thầu Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung Dự án "Sửa chữa các tủ nạp bị hỏng tại ...

Gói thầu số 5 thiết bị nhà máy – cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ điện các dịch vụ kỹ thuật trọn bộ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông.
Gói thầu số 5 thiết bị nhà máy – cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ điện các dịch vụ kỹ thuật trọn bộ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông.
 • Tin tức thông báo thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Mời chào hàng cạnh tranh GÓI THẦU SỐ 05: THIẾT BỊ NHÀ MÁY – CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN VÀ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRỌN BỘ. Thuộc dự án: THUỶ ĐIỆN TÀ LƠI 3. Công suất lắp máy: ...

Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập - Trường THCS Lý Tự Trọng
Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập - Trường THCS Lý Tự Trọng
 • Tin tức thông báo thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Trường THCS Lý Tự Trọng mời chào hàng gói thầu : Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Nguồn vốn : Ngân sách trường THCS Lý Tự Trọng, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang PHIẾU ĐĂNG KÝ ...

Mua sắm trang thiết bị đồ gỗ - UBND phường Thạnh Lộc
Mua sắm trang thiết bị đồ gỗ - UBND phường Thạnh Lộc
 • Tin tức thông báo thầu
 • 15 tháng 4, 2010

 UBND PHƯỜNG THẠNH LỘC- QUẬN 12 mời chào hàng gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đồ gỗ. Nguồn vốn: nguồn kết dư ngân sách phường năm 2009. PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG - Tên bên mời ...