Tổng quan về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Không có mục tiêu, bạn sẽ khó đi đến đích. Trước khi tham gia một khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ như: đấu thầu, quản lý dự án, kỹ sư định giá… Dưới đây là đề mục các nội dung về chuyên đề đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng bạn thường gặp trong các khoá học do Công ty Giá Xây Dựng tổ chức: Quản lý dự án, kỹ sư định giá, đấu thầu…

1. Giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan đến lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

2. Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

3. Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

4. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

- Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu

- Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

- Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu

- Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng

5. Xử lý tình huống trong đấu thầu

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật