Trái phiếu CP huy động đạt 74% dự kiến gọi thầu


Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổ chức vào phiên cuối tuần qua (18/2) đã huy động được 74% khối lượng trái phiếu gọi thầu.

Tổng khối lượng gọi thầu đợt này là 8.000 tỷ đồng cho các loại kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm.

Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 2.930 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu là 10,9%/năm. Kết quả, khối lượng trúng thầu là 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 3.150 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu là 11%/năm. Kết quả, khối lượng trúng thầu là 2.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 2.303,5 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu là 11,20%/năm. Kết quả, khối lượng trúng thầu là 1.853,5 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 1.860 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu là 11,50%/năm. Kết quả, khối lượng trúng thầu là 1.030 tỷ đồng.

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu cho tất cả các kỳ hạn đạt 5.883 tỷ đồng, gần bằng 74% tổng lượng gọi thầu. Trái phiếu được phát hành vào ngày 22/2/2011 với mệnh giá 100.000 đồng./.Linh Chi (Vietnam+


(Chuyên trang Đấu Thầu - Công ty Luật Bắc Việt - www.Luatdauthau.net)  • TAG :