Triển khai vận động xây dựng nhà tình thường cho người thuộc diện đói nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  • 03 tháng 8, 2010
  • 114 lượt xem
  • 0 bình luận

Triển khai vận động xây dựng nhà tình thường cho người thuộc diện đói nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


21


Ký hiệu

2000/CT-UB

Ngày ban hành

03/08/2000

Người ký

Nguyễn Định

Trích yếu

Triển khai vận động xây dựng nhà tình thường cho người thuộc diện đói nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Lâm Đồng

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT21UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :