TT Hướng dẫn đăng ký xác nhận điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm cơ khí điện-điện tử

  • 28 tháng 7, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận
TT Hướng dẫn đăng ký xác nhận điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm cơ khí điện-điện tử
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1


Ký hiệu

1999/TT-BCN

Ngày ban hành

12/03/1999

Người ký

Nguyễn Xuân Chuẩn

Trích yếu

TT Hướng dẫn đăng ký xác nhận điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm cơ khí điện-điện tử

Cơ quan ban hành

Bộ Công nghiệp

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT1BCN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :