Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Quy định về Chuyển đổi doanh nghiệp – Chuyển đổi Công ty
Quy định về Chuyển đổi doanh nghiệp – Chuyển đổi Công ty
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • 19 tháng 4, 2011

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại. Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thành công ty cổ phần, công ty ...

Chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • 19 tháng 4, 2011

Một số lưu ý cần nhớ về chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:(Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005)Một số lưu ý cần nhớ về chuyển đổi Công ty trách ...

Quy định chi tiết về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn
Quy định chi tiết về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • 19 tháng 4, 2011

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây:Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ...

Quy định chi tiết về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Quy định chi tiết về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • 19 tháng 4, 2011

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi chủ sở hữu công ty đã góp đủ số vốn vào công ty như đã cam kết. Công ...

Quy định chi tiết về Chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Quy định chi tiết về Chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • 19 tháng 4, 2011

Công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau:(Điều 32 Nghị định số ...

Tư vấn chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên
Tư vấn chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • 19 tháng 4, 2011

Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp: Tư vấn chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viênChuyển đổi công Ty TNHH một thành viên thành Công Ty TNHH hai thành viên là hình thức tái cơ ...

Dịch vụ Tư vấn chuyển đổi Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty cổ phần
Dịch vụ Tư vấn chuyển đổi Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty cổ phần
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • 19 tháng 4, 2011

Dịch vụ luật sư: Dịch vụ Tư vấn chuyển đổi Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty cổ phầnKính gửi Quý khách hàng!Chuyển đổi loại hình công ty (trong đó có chuyển đổi Công ty  trách nhiệm hữu ...

Tư vấn Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH 2 thành viên
Tư vấn Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH 2 thành viên
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • 19 tháng 4, 2011

Giới thiệu Dịch vụ tư vấn: Dịch vụ Tư vấn Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH 2 thành viênKính gửi Quý khách hàng!Doanh Nghiệp tư nhân là một Doanh Nghiệp do một cá nhân làm chủ và ...

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • 18 tháng 4, 2011

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Với đội ngũ Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức pháp luật về Doanh nghiệp và Đầu tư, Văn phòng Luật sư Bắc Việt Luật tự hào là đơn ...

Tư vấn luật mua bán sáp nhập doanh nghiệp
Tư vấn luật mua bán sáp nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • 17 tháng 4, 2011

Luật Bắc Việt là một nhà cung cấp dịch vụ tư vấn cho các tổ chức thực hiện hoạt động sát nhập và mua bán. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ cùng với ...

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • 17 tháng 4, 2011

TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆPChuyển đổi loại hình doanh nghiệp thường gắn liền với các thay đổi về cơ cấu sở hữu và hoại hình doanh nghiệp, chuyển đổi doanh nghiệp cũng gắn liền với ...

Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp
Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • 17 tháng 4, 2011

Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp:Đối tượng:Các doanh nghiệp trong lộ trình cổ phần hóa.Lợi ích mang lại cho khách hàng:Doanh nghiệp có những kiến thức cần thiết để có thể tham gia vào quá trình ...

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • 17 tháng 4, 2011

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Tư vấn Luật Bắc Việt với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ tư vấn giúp ...

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • 15 tháng 4, 2011

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệpVới đội ngũ Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức pháp luật về Doanh nghiệp và Đầu tư, Văn phòng Luật sư Bắc Việt Luậttự hào là đơn vị ...