Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp

Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp:
Đối tượng:

Các doanh nghiệp trong lộ trình cổ phần hóa.
Lợi ích mang lại cho khách hàng:

Doanh nghiệp có những kiến thức cần thiết để có thể tham gia vào quá trình cổ phần hoá và hội nhập với nền kinh tế thế giới,
Có nhà đầu tư chiến lược tiềm năng hỗ trợ tốt doanh nghiệp sau cổ phần hóa,
Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa nhanh chóng, hiệu quả với chi phí thấp.
Nghiệp vụ tư vấn Cổ phần hoá với các bước cụ thể:

Xây dựng lộ trình cổ phần hóa, chuẩn bị hồ sơ tài liệu,
Xác định giá trị doanh nghiệp,
Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh,
Lập đề án cổ phần hoá và trình duyệt,
Đấu giá ra công chúng,
Tổ chức Đại Hội cổ đông,
Tư vấn hậu cổ phần hóa.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật