Dịch vụ Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn


Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn chúng tôi áp dụng cho khách hàng sẽ  bao gồm những nội dung cơ bản sau đây và quy trình sau.
I. Thông tin cơ bản


1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu


2. Tổ chuyên gia đấu thầu


3. Phương pháp đánh giá Hồ sơ dự thầu


4. Tóm tắt quá trình tổ chức đấu thầu


II. Kết quả đánh giá sơ bộ: Nhà tư vấn sẽ đánh giá kết quả sơ bộ cho gói thầu


III. Kết quả đánh giá chi tiết: nhà tư vấn cung cấp bao gồm các nội dung:


1. Đánh giá về kỹ thuật


2. Đánh giá về tài chính


3. Đánh giá tổng hợp


IV. Đàm phán hợp đồng


V. Kết luận và kiến nghị


VI. Chữ ký xác nhận của các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu


VII. Phụ lục.


(Chuyên trang Đấu Thầu - Công ty Luật Bắc Việt - www.Luatdauthau.net)


  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật