TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Dịch vụ tư vấn đấu thầu xây lắp trong hồ sơ mời thầu
Dịch vụ tư vấn đấu thầu xây lắp trong hồ sơ mời thầu
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 27 tháng 2, 2011

Dịch vụ tư vấn hồ sơ đấu thầu xây lắp. Bắc Việt Luật - cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham ...

Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 27 tháng 2, 2011

Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu. Bắc Việt Luật - cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham khảo ...

Dịch vụ Tổ chức đấu thầu cho dự án
Dịch vụ Tổ chức đấu thầu cho dự án
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 27 tháng 2, 2011

Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định ...

Tư vấn lập kế hoạch đấu thầu - lập hồ sơ mời thầu
Tư vấn lập kế hoạch đấu thầu - lập hồ sơ mời thầu
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 27 tháng 2, 2011

Tư vấn đấu thầu - lập kế hoạch đấu thầu - lập hồ sơ mời thầu. Bắc Việt Luật - cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác ...

Tư vấn đấu thầu - thẩm định kết quả đấu thầu
Tư vấn đấu thầu - thẩm định kết quả đấu thầu
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 27 tháng 2, 2011

Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định ...

Chỉ định thầu
Chỉ định thầu
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

Hỏi: Theo Điều 20 Khoản 1 Điểm đ của Luật Đấu thầu thì gói thầu mua sắm hàng hóa lớn hơn 100 triệu thì chỉ định thầu. Theo Điều 41 NĐ 58/CP Khoản 10 quy định giá gói thầu lớn hơn 150 ...

 Nhà thầu gửi thông báo đề nghị tăng giá sau khi đã ký hợp đồng
Nhà thầu gửi thông báo đề nghị tăng giá sau khi đã ký hợp đồng
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

Câu hỏi: Do đặc thù của 1 số hàng hóa (giá sẽ biến động không ngừng). Hợp đồng đã ký kết nhưng sau đó giá lên, Nhà thầu gửi thông báo đề nghị tăng giá. Hướng giải quyết? Trả ...

Về tỉ giá ngoại tệ ghi trong hợp đồng
Về tỉ giá ngoại tệ ghi trong hợp đồng
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

Câu hỏi: Trong hợp đồng mua bán có ghi “trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng thì hai bên sẽ thương lượng” Câu này có hợp lệ không? Và nếu hợp đồng đã lỡ ký kết có câu này thì hướng ...

Tỉ giá ngoại tệ và lãi suất ngân hàng tăng quá cao ảnh hưởng đến thực hiện gói thầu
Tỉ giá ngoại tệ và lãi suất ngân hàng tăng quá cao ảnh hưởng đến thực hiện gói thầu
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

 Sau khi trao đổi về đề nghị mới của chủ đầu tư, Công ty A đã từ chối thực hiện tiếp với lý do là tỷ giá đồng USD & VNĐ và lãi suất ngân hàng tại thời điểm hiện tại đã lên quá cao so ...

HSMT đưa ra công thức xác định giá có phù hợp ?
HSMT đưa ra công thức xác định giá có phù hợp ?
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

 Bên mời thầu (BMT) X tổ chức đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa (MSHH) Y. HMST do BMT phát hành có ghi việc xác định giá đánh giá theo công thức Bli = Giá trị thiết bị (i) trong gói thầu x K1, trong ...

Đánh giá HSDT của nhà thầu là liên danh
Đánh giá HSDT của nhà thầu là liên danh
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

Hỏi: Nhà thầu là liên danh tham gia dự thầu, theo HSMT: Năng lực nhà thầu là năng lực tổng hợp của liên danh (có hợp đồng liên danh) + Một bên của liên danh (nhà thầu tên M) có năng lực kinh ...

HSDT bị loại (do nộp muộn) thì có được Bên mời thầu mở trong lễ mở thầu và công bố thông tin ?
HSDT bị loại (do nộp muộn) thì có được Bên mời thầu mở trong lễ mở thầu và công bố thông tin ?
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

Hỏi: Theo quy định mới, HSDT nộp muộn là “không hợp lệ và bị loại” mà không quy định “trả nguyên trạng cho nhà thầu”. Như vậy, theo quy định mới thì HSDT này có được mở trong buổi lễ ...

Chấp nhận HSDT ?
Chấp nhận HSDT ?
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

 Công ty X tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp “Đường giao thông tuyến số 5”. Khi lập HSDT, Công ty X phát hiện thấy khối lượng công việc trong HSMT có sự sai khác so với khối lượng trong thiết ...

Về điều 1 Luật Đấu thầu
Về điều 1 Luật Đấu thầu
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

 Doanh nghiệp A có các dự án theo quy định phải thực hiện theo Luật Đấu thầu (> 30% vốn Nhà nước, mục tiêu ĐTPT). Sau khi đấu thầu doanh nghiệp B trúng thầu (B có thể là DNTN hoặc DNNN) khi thực ...

Đánh giá HSDT sau khi kiểm tra phát hiện sai lệch sửa lỗi, điều chỉnh giá
Đánh giá HSDT sau khi kiểm tra phát hiện sai lệch sửa lỗi, điều chỉnh giá
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

Trong tính giá HSDT cho gói thầu mua hàng hóa nhà thầu A được xếp thứ nhất, được quy định trúng thầu. Sau đó kiểm tra phát hiện sai lệch sửa lỗi, điều chỉnh giá trúng thầu thì giá đó cao hơn ...

Đánh giá các Hồ sơ dự thầu
Đánh giá các Hồ sơ dự thầu
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

 Trong chấm thầu 1 gói thầu (đấu thầu hạn chế), giá phê duyệt 5,3 tỷ có 3 nhà thầu đều đạt các yêu cầu liên quan trong đó: Nhà thầu A có điểm tiêu chuẩn kỹ thuật 90 điểm giá đề nghị ...

Đánh giá HSDT chưa nêu rõ nguồn gốc xuất xứ của vật liệu chính quan trọng
Đánh giá HSDT chưa nêu rõ nguồn gốc xuất xứ của vật liệu chính quan trọng
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

Trong gói thầu xây lắp, khi HSDT của Nhà thầu có ưu thế về các tiêu chuẩn đánh giá nhiều nhất nhưng lại nêu chưa rõ về nguồn gốc xuất xứ của một vài vật liệu chính quan trọng thì xử lý ...

Thời điểm đóng thầu?
Thời điểm đóng thầu?
 • Kiến thức tư vấn
 • 21 tháng 10, 2010

 Thời điểm đóng thầu là 09h ngày 26/12/2009. Nếu nhà thầu có thư bảo đảm dự thầu là: 10h ngày 26/12/2009 thì theo NĐ85 là đạt.Nhưng nếu Nhà thầu chỉ ghi là có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2009 ...

Đánh giá HSDT có sai lệch nhỏ so với HSMT
Đánh giá HSDT có sai lệch nhỏ so với HSMT
 • Kiến thức tư vấn
 • 20 tháng 10, 2010

 Nếu các HS tham dự thầu của các nhà thầu có sai lệch nhỏ từ các phần chuyên môn khác cũng như đặc tính kỹ thuật trong tiêu chuẩn đánh giá, so với HSMT đưa ra, nhưng không ảnh hưởng lớn đến ...

Có bắt buộc phải có chứng chỉ đấu thầu khi ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ?
Có bắt buộc phải có chứng chỉ đấu thầu khi ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ?
 • Kiến thức tư vấn
 • 20 tháng 10, 2010

Người đại diện Chủ Đầu tư ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thì có bắt buộc phải có chứng chỉ đấu thầu không?Trả lời:            Về chứng chỉ đấu thầu được quy ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật