TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Nhà thầu vi phạm điều kiện tiên quyết.
Nhà thầu vi phạm điều kiện tiên quyết.
 • Kiến thức tư vấn
 • 20 tháng 10, 2010

 Tổ chuyên gia đấu thầu đang xét hai gói đấu thầu rộng rãi: gói số 1 và gói số 2      - Gói số 1 có 8 nhà thầu tham gia gồm: A, B, C, D.      - Gói số 2 có 10 nhà thầu tham gia trong đó có nhà ...

Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia đấu thầu
Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia đấu thầu
 • Kiến thức tư vấn
 • 20 tháng 10, 2010

 Thông tư 09/2010/TT-BKH có quy định về việc lập “Quy chế hoạt động của Tổ chuyên gia” Câu hỏi là:-         Ai lập quy chế này?-         Ai phê duyệt.-         Bên mời thầu có ...

Bổ sung tài liệu trong quá trình đánh giá HSDT
Bổ sung tài liệu trong quá trình đánh giá HSDT
 • Kiến thức tư vấn
 • 20 tháng 10, 2010

             Trong Hồ sơ mời thầu (HSMT) có nêu rõ là nhà sản xuất hàng hóa khi cung cấp hàng thì nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận ISO 9001:2000. Tuy nhiên đến thời điểm xét thầu thì ...

Đánh giá HSDT bước đánh giá về mặt kỹ thuật
Đánh giá HSDT bước đánh giá về mặt kỹ thuật
 • Kiến thức tư vấn
 • 20 tháng 10, 2010

Đánh giá HSDT bước đánh giá về mặt kỹ thuật             Xin giải đáp về một tình huống trong đấu thầu Mua sắm hàng hóa (MSHH). Tình huống: Đấu thầu rộng rãi MSHH. Có 2 nhà thầu A&B ...

HSMT thiếu sót một số nội dung so với hồ sơ thiết kế được duyệt
HSMT thiếu sót một số nội dung so với hồ sơ thiết kế được duyệt
 • Kiến thức tư vấn
 • 20 tháng 10, 2010

HSMT thiếu sót một số nội dung so với hồ sơ thiết kế được duyệtCâu hỏi : Trong HSMT, bên mời thầu mời thiếu một số nội dung so với hồ sơ thiết kế được duyệt, Bên dự thầu cũng không ...

Lựa chọn hàng hóa
Lựa chọn hàng hóa
 • Kiến thức tư vấn
 • 19 tháng 10, 2010

Lựa chọn hàng hóa Theo thực tế hàng hóa của G7 hay của Mỹ tốt hơn nhiều hàng của Trung Quốc. Nếu không giới hạn xuất xứ thì hàng hóa của Trung Quốc có khả năng trúng rất cao vì giá rẻ, nhưng ...

Mỗi gói thầu chỉ có 1 Hồ sơ mời thầu
Mỗi gói thầu chỉ có 1 Hồ sơ mời thầu
 • Kiến thức tư vấn
 • 19 tháng 10, 2010

Mỗi gói thầu chỉ có 1 Hồ sơ mời thầuĐiều 6 khoản 4 Luật Đấu thầu (LĐT) có ghi “Mỗi gói thầu chỉ có 1 hồ sơ mời thầu và được tiến hành đấu thầu 1 lần”. Điều 4, khoản 24 LĐT có ...

Có nên nêu giá gói thầu trong việc đăng tải thông tin gói thầu hay không?
Có nên nêu giá gói thầu trong việc đăng tải thông tin gói thầu hay không?
 • Kiến thức tư vấn
 • 19 tháng 10, 2010

Có nên nêu giá gói thầu trong việc đăng tải thông tin gói thầu hay không?Trả lời: Giá gói thầu là 1 nội dung thuộc kế hoạch đấu thầu. Theo Đ5 Luật Đấu thầu thì kế hoạch đấu thầu (KHĐT) ...

HSMT đưa ra công thức xác định giá có phù hợp ?
HSMT đưa ra công thức xác định giá có phù hợp ?
 • Kiến thức tư vấn
 • 19 tháng 10, 2010

HSMT đưa ra công thức xác định giá có phù hợp ?Tình huống: HSMT đưa ra công thức xác định giá có phù hợp ? Bên mời thầu (BMT) X tổ chức đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa (MSHH) Y. HMST do BMT ...

Có chấp nhận hồ sơ dự thầu hay không?
Có chấp nhận hồ sơ dự thầu hay không?
 • Kiến thức tư vấn
 • 19 tháng 10, 2010

Có chấp nhận hồ sơ dự thầu hay không? Công ty X tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp “Đường giao thông tuyến số 5”. Khi lập HSDT, Công ty X phát hiện thấy khối lượng công việc trong HSMT có sự ...

Đơn dự thầu có hợp lệ ?
Đơn dự thầu có hợp lệ ?
 • Kiến thức tư vấn
 • 19 tháng 10, 2010

Đơn dự thầu có hợp lệ ?Câu hỏi: Đơn dự thầu có hợp lệ ? Trường hợp 1: Nhà thầu ghi tên sai chủ đầu tưTrường hợp 2: Nhà thầu ghi thiếu giá dự thầu. Tuy nhiên trong hồ sơ thầu nhà thầu ...

Áp dụng Luật đấu thầu đối với Dự án có vốn Nhà nước và Tư nhân
Áp dụng Luật đấu thầu đối với Dự án có vốn Nhà nước và Tư nhân
 • Kiến thức tư vấn
 • 18 tháng 10, 2010

Áp dụng Luật đấu thầu đối với Dự án có vốn Nhà nước và Tư nhân Trong trường hợp dự án xây dựng mới có 40% vốn Nhà nước và 60% vốn tư nhân. Nhưng trong dự án ghi rõ chia làm 05 gói thầu ...

 Chia nhỏ gói thầu có được không?
Chia nhỏ gói thầu có được không?
 • Kiến thức tư vấn
 • 18 tháng 10, 2010

 Chia nhỏ gói thầu có được không?Đơn vị Tôi có nhu cầu mua sắm một số loại trang thiết bị nghe nhìn gồm nhiều chủng loại vật tư khác nhau như Tivi, Đàn, Máy ảnh… Theo Luật Đấu thầu thì ...

Có tiến hành đấu thầu lần 2 được không ?
Có tiến hành đấu thầu lần 2 được không ?
 • Kiến thức tư vấn
 • 18 tháng 10, 2010

Có tiến hành đấu thầu lần 2 được không ? Trong đấu thầu hạn chế: Các Nhà thầu có hồ sơ dự thầu không đáp ứng được HSMT, trong trường hợp này Chủ đầu tư có thể tiến hành đấu thầu ...

Chủ đầu tư phát hành HSYC chậm so với thời điểm đăng báo
Chủ đầu tư phát hành HSYC chậm so với thời điểm đăng báo
 • Kiến thức tư vấn
 • 18 tháng 10, 2010

Chủ đầu tư phát hành HSYC chậm so với thời điểm đăng báo Trong hình thức chào hàng cạnh tranh: Do điều kiện khách quan, Chủ đầu tư phát hành HSYC chậm so với thời điểm đăng báo số đầu tiên ...

Nhà thầu có vi phạm điều kiện tiên quyết ?
Nhà thầu có vi phạm điều kiện tiên quyết ?
 • Kiến thức tư vấn
 • 18 tháng 10, 2010

Nhà thầu có vi phạm điều kiện tiên quyết ? Trong 1 hồ sơ mời thầu mua sắm HH có 1 trong số các nhà thầu nằm trong trường hợp sau đây thì có thể coi là vi phạm điều kiện tiên quyết và bị ...

 Thời điểm ghi trong Bảo lãnh dự thầu
Thời điểm ghi trong Bảo lãnh dự thầu
 • Kiến thức tư vấn
 • 18 tháng 10, 2010

 Thời điểm ghi trong Bảo lãnh dự thầuTrong một cuộc đấu thầu một Nhà thầu có bảo lãnh dự thầu của Ngân hàng là 120 ngày so với thời gian trong hồ sơ mời thầu là (120 ngày), tức là có giá ...

Phân biệt HSMT và HSYC
Phân biệt HSMT và HSYC
 • Kiến thức tư vấn
 • 18 tháng 10, 2010

  Phân biệt HSMT và HSYCHình thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa rất phổ biến. Ngoài nội dung khác nhau giữa HSMT và HSYC về vấn đề nêu nhãn hiệu và xuất xứ hàng hóa thì cần phải lưu ...

Thuật ngữ “Mua sắm tài sản” được hiểu thế nào tại K3 Điều 1 của Luật đấu thầu?
Thuật ngữ “Mua sắm tài sản” được hiểu thế nào tại K3 Điều 1 của Luật đấu thầu?
 • Kiến thức tư vấn
 • 15 tháng 10, 2010

Trong khoản 3 - Điều 1 Luật đấu thầu quy định về phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu có ghi: “Dự án sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm Tài sản nhằm phục vụ việc cải tạo, sửa chữa ...

Bảo đảm dự thầu trong chào hàng cạnh tranh
Bảo đảm dự thầu trong chào hàng cạnh tranh
 • Kiến thức tư vấn
 • 15 tháng 10, 2010

Tại sao trong chào hàng cạnh tranh (với gói thầu 

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật