Tư vấn lập HSMT/HSYC

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lập HSMT/HSYC theo nhu cầu của khách hàng. Điểm nổi bật trong dịch vụ lập HSMT/HSYC của chúng tôi thể hiện ở việc các chuyên gia cơ hữu và các chuyên gia cộng tác tùy theo tính chất gói thầu cần tư vấn sẽ đảm trách phần chuyên môn (phần kỹ thuật) đồng thời áp dụng thành thạo hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu kết hợp các biểu mẫu của Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành, bên cạnh đó chúng tôi còn hỗ trợ đưa ra kiến nghị về mặt nội dung HSMT/HSYC nhằm truyền tải đầy đủ và đúng yêu cầu của chủ đầu tư đối với gói thầu để lựa chọn nhà thầu tốt nhất thực hiện dự án.

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật