Tư vấn lập kế hoạch đấu thầu - lập hồ sơ mời thầuTư vấn đấu thầu - lập kế hoạch đấu thầu - lập hồ sơ mời thầu. Bắc Việt Luật - cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham khảo1. Dịch vụ tư vấn đấu thầu:


 • Tư vấn cho chủ đầu tư lập kế hoạch đấu thầu (hình thức lựa chọn nhà thầu)

 • Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu thuộc hình thức đầu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế, EPC, sơ tuyển, chào hàng…

 • Đánh giá lựa chọn nhà thầu

 • Thẩm định hồ sơ mời thầu

 • Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

 • Lập và thẩm định dự toán

 • Tư vấn xử lý tình huống trong đấu thầu2. Dịch vụ cung cấp thông tin về đấu thầu
 • Cơ sở dữ liệu về thông tin đấu thầu;

 • Cung cấp văn bản pháp lý về đấu thầu;

 • Hỗ trợ đăng thông tin đấu thầu.3.Dịch vụ khác liên quan:
 • Tư vấn giải quyết kiến nghị trong đấu thầu;

 • Giải quyết kiến nghị tại cơ quan tố tụng trong đấu thầu


Liên hệ: Phòng Tư vấn đấu thầu - Công ty Luật Bắc Việt

0938188889 - 01687696666

Mail: dauthau@bacvieltuat.vn

www.Luatdauthau.net - www.bacvietluat.vn 

 • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật