Về các doanh nghiệp có giấy phép đầu tư không phải xin giấy phép hành nghề chế biến gỗ và lâm sản khác

  • 28 tháng 7, 2010
  • 69 lượt xem
  • 0 bình luận

Về các doanh nghiệp có giấy phép đầu tư không phải xin giấy phép hành nghề chế biến gỗ và lâm sản khác

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


4


Ký hiệu

1998/TT-BNN-CBNLS

Ngày ban hành

27/04/1998

Người ký

Nguyễn Thiện Luân

Trích yếu

Về các doanh nghiệp có giấy phép đầu tư không phải xin giấy phép hành nghề chế biến gỗ và lâm sản khác

Cơ quan ban hành

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phân loại

Thông tư 
Tệp đính kèmTT4BNN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :