Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước

  • 28 tháng 7, 2010
  • 70 lượt xem
  • 0 bình luận

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


36


Ký hiệu

2004/QH11

Ngày ban hành

03/12/2004

Người ký

Nguyễn Văn A

Trích yếu

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Nghị quyết 
Tệp đính kèmNQ36QH.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :