Về danh sách các Doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa có vốn Nhà nước chuyển về các Tổng Công ty, Công ty có Hội đồng Quản trị và Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận

Về danh sách các Doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa có vốn Nhà nước chuyển về các Tổng Công ty, Công ty có Hội đồng Quản trị và Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


4038


Ký hiệu

2003/QĐ-UB

Ngày ban hành

29/09/2003

Người ký

Mai Quốc Bình

Trích yếu

Về danh sách các Doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa có vốn Nhà nước chuyển về các Tổng Công ty, Công ty có Hội đồng Quản trị và Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố.

Cơ quan ban hành

UBND TP Hồ Chí Minh

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD4038UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :