Về dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng

  • 28 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận

Về dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


14


Ký hiệu

1997/CT-UB

Ngày ban hành

08/07/1997

Người ký

Võ Hoàng Xinh

Trích yếu

Về dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Cần Thơ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD14UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :