Về điều chỉnh dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2002-2003.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 91 lượt xem
  • 0 bình luận

Về điều chỉnh dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2002-2003.





 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >










































































Số văn bản


628


Ký hiệu

QĐ-UB

Ngày ban hành

17/02/2004

Người ký

Nguyễn Văn Đua

Trích yếu

Về điều chỉnh dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2002-2003.

Cơ quan ban hành

UBND TP Hồ Chí Minh

Phân loại

Điều hành















 
Tệp đính kèm



DH628UB.rtf









"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :