Về kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2001

  • 28 tháng 7, 2010
  • 68 lượt xem
  • 0 bình luận

Về kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2001

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


41


Ký hiệu

2001/QĐ-TTG

Ngày ban hành

26/03/2001

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Về kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2001

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD41TTG.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :