Về lệ phí trước bạ

  • 28 tháng 7, 2010
  • 62 lượt xem
  • 0 bình luận
Về lệ phí trước bạ
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


176


Ký hiệu

1999/NĐ-CP

Ngày ban hành

21/12/1999

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Về lệ phí trước bạ

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND176CP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :