Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

  • 03 tháng 8, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


44


Ký hiệu

2008/NĐ-CP

Ngày ban hành

09/04/2008

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND44CP.TIF

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :