Về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  • 28 tháng 7, 2010
  • 66 lượt xem
  • 0 bình luận
Về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


190


Ký hiệu

2004/QĐ-UB

Ngày ban hành

30/07/2004

Người ký

Nguyễn Văn Đua

Trích yếu

Về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan ban hành

UBND TP Hồ Chí Minh

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD190UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :