Về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 68 lượt xem
  • 0 bình luận

Về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


43


Ký hiệu

1999/NĐ-CP

Ngày ban hành

29/06/1999

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND43CP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :