Về tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 95 lượt xem
  • 0 bình luận
Về tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


12


Ký hiệu

2005/CT-UB

Ngày ban hành

17/05/2005

Người ký

Nguyễn Thiện Nhân

Trích yếu

Về tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan ban hành

UBND TP Hồ Chí Minh

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT12UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :