Về việc ban hành biểu mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Hoa Kỳ

  • 28 tháng 7, 2010
  • 70 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc ban hành biểu mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Hoa Kỳ
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


16


Ký hiệu

2004/QĐ-BTC

Ngày ban hành

12/02/2004

Người ký

Trương Chí Trung

Trích yếu

Về việc ban hành biểu mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Hoa Kỳ

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD16BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :