Về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch

  • 28 tháng 7, 2010
  • 76 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


57


Ký hiệu

2000/QĐ-BTC

Ngày ban hành

20/04/2000

Người ký

Phạm Văn Trọng

Trích yếu

Về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD57BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :