Về việc ban hành Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực

  • 28 tháng 7, 2010
  • 13 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc ban hành Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


5


Ký hiệu

2000/QĐ-BCN

Ngày ban hành

21/01/2000

Người ký

Lê Quốc Khánh

Trích yếu

Về việc ban hành Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực

Cơ quan ban hành

Bộ Công nghiệp

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD5BCN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :