Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất trong quá trình đầu tư- phát triển Khu kinh tế Dung Quất

  • 28 tháng 7, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất trong quá trình đầu tư- phát triển Khu kinh tế Dung Quất

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


130


Ký hiệu

2005/QĐ-UBND

Ngày ban hành

18/11/2005

Người ký

Nguyễn Kim Hiệu

Trích yếu

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất trong quá trình đầu tư- phát triển Khu kinh tế Dung Quất

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Quảng Ngãi

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD130UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :