Về việc Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

  • 03 tháng 8, 2010
  • 56 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


43


Ký hiệu

2008/QĐ-UBND

Ngày ban hành

23/10/2008

Người ký

Vũ Hồng Khanh

Trích yếu

Về việc Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Cơ quan ban hành

UBND TP Hà Nội

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD43UB.PDF

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :