Về việc cho Công ty thưong mại xuất nhập khẩu Sông Bé thuê đất để thành lập Công ty liên doanh xây dựng và kinh doanh co sở hạ tầng khu công nghiệp

  • 03 tháng 8, 2010
  • 57 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc cho Công ty thưong mại xuất nhập khẩu Sông Bé thuê đất để thành lập Công ty liên doanh xây dựng và kinh doanh co sở hạ tầng khu công nghiệp

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


308


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

13/05/1996

Người kýTrích yếu

Về việc cho Công ty thưong mại xuất nhập khẩu Sông Bé thuê đất để thành lập Công ty liên doanh xây dựng và kinh doanh co sở hạ tầng khu công nghiệp

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD308TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :