Về việc chuyển giao đất và các công trình xây dựng trên đất của xí nghiệp Đo đạc bản đồ nông nghiệp I thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

  • 03 tháng 8, 2010
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc chuyển giao đất và các công trình xây dựng trên đất của xí nghiệp Đo đạc bản đồ nông nghiệp I thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


211


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

04/12/1996

Người kýTrích yếu

Về việc chuyển giao đất và các công trình xây dựng trên đất của xí nghiệp Đo đạc bản đồ nông nghiệp I thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD211TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :