Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án thủy lợi 419 để xây dựng công trình thủy lợi Nàng Rền khu phía Tây Quốc lộ I tại tỉnh Minh Hải

  • 03 tháng 8, 2010
  • 62 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án thủy lợi 419 để xây dựng công trình thủy lợi Nàng Rền khu phía Tây Quốc lộ I tại tỉnh Minh Hải

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


316


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

16/05/1996

Người kýTrích yếu

Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án thủy lợi 419 để xây dựng công trình thủy lợi Nàng Rền khu phía Tây Quốc lộ I tại tỉnh Minh Hải

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD316TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :