Về việc giao đất cho Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không để xây dựng kho tên lửa tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

  • 03 tháng 8, 2010
  • 70 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc giao đất cho Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không để xây dựng kho tên lửa tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


209


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

04/12/1996

Người kýTrích yếu

Về việc giao đất cho Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không để xây dựng kho tên lửa tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD209TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :