Về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên năm 2006

  • 28 tháng 7, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên năm 2006

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1297


Ký hiệu

2006/QĐ-UBND

Ngày ban hành

23/06/2006

Người ký

Nguyễn Văn Kim

Trích yếu

Về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên năm 2006

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Thái Nguyên

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD1297UB.DOC

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :