Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 tỉnh Bắc Thái

  • 03 tháng 8, 2010
  • 78 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 tỉnh Bắc Thái

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


408


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

18/06/1996

Người kýTrích yếu

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 tỉnh Bắc Thái

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD408TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :