Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 tỉnh Nghệ An

  • 03 tháng 8, 2010
  • 68 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 tỉnh Nghệ An

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


239


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

19/04/1996

Người kýTrích yếu

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 tỉnh Nghệ An

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD239TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :