Về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 8704 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

  • 28 tháng 7, 2010
  • 37 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 8704 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


210


Ký hiệu

2000/QĐ-BTC

Ngày ban hành

25/12/2000

Người ký

Vũ Văn Ninh

Trích yếu

Về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 8704 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD210BTC01.rtf
QD210BTC02.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật