Về việc sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

  • 28 tháng 7, 2010
  • 50 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


61


Ký hiệu

99/QĐ-BTC

Ngày ban hành

03/06/1999

Người ký

Phạm Văn Trọng

Trích yếu

Về việc sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD61BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :