Về việc tiếp tục thực hiện các luật thuế mới

  • 28 tháng 7, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc tiếp tục thực hiện các luật thuế mới
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


8


Ký hiệu

CT-UB

Ngày ban hành

31/05/1999

Người ký

Chủ tịch Đào Quang Phổ

Trích yếu

Về việc tiếp tục thực hiện các luật thuế mới

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Gia Lai

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT8UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :