Về việc xin phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 - tỉnh Quảng Ninh

  • 03 tháng 8, 2010
  • 11 lượt xem
  • 0 bình luận

Về việc xin phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 - tỉnh Quảng Ninh

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


261


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

25/04/1996

Người ký

Trần Đức Lương

Trích yếu

Về việc xin phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 - tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD261TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :