Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 60 lượt xem
  • 0 bình luận
Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


22


Ký hiệu

CP

Ngày ban hành

17/04/1996

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND22CP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :