Văn bản khác về đấu thầu

hs
hs
 • Văn bản khác về đấu thầu
 • 21 tháng 10, 2010

    

Công văn số 89/BTP-KHTC ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện văn bản mới có hiệu lực thi hành trong công tác đấu thầu.
Công văn số 89/BTP-KHTC ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện văn bản mới có hiệu lực thi hành trong công tác đấu thầu.
 • Văn bản khác về đấu thầu
 • 22 tháng 4, 2010

 Công văn số 89/BTP-KHTC ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện văn bản mới có hiệu lực thi hành trong công tác đấu thầu.   BỘ TƯ PHÁP ------------------ Số: 89/BTP-KHTC V/v: ...

Quyết định Về việc ban hành quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá
Quyết định Về việc ban hành quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá
 • Văn bản khác về đấu thầu
 • 22 tháng 4, 2010

BỘ TÀI CHÍNH ----------- Số 3132/QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------- Hà Nội, ngày 18  tháng 9  năm 2007   ...

Quyết định V/v: Quy định đưa thông tin đấu thầu lên mạng thông tin đấu thầu của Tập đoàn Điện lực Việt nam
Quyết định V/v: Quy định đưa thông tin đấu thầu lên mạng thông tin đấu thầu của Tập đoàn Điện lực Việt nam
 • Văn bản khác về đấu thầu
 • 22 tháng 4, 2010

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM _________________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________ Số: 5818 /EVN-QLĐT Hà Nội ...

Quyết định ban hành quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ tài chính
Quyết định ban hành quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ tài chính
 • Văn bản khác về đấu thầu
 • 21 tháng 4, 2010

BỘ TÀI CHÍNH ----------- Số 3132/QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------- Hà Nội, ngày 18  tháng 9  năm 2007   ...

Hướng dẫn về việc cung cấp thông tin cho báo đấu thầu
Hướng dẫn về việc cung cấp thông tin cho báo đấu thầu
 • Văn bản khác về đấu thầu
 • 17 tháng 4, 2010

  Báo Đấu thầu do Bộ KH&ĐT xây dựng và quản lý được phát hành rộng rãi trên phạm vi toàn quốc. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu thầu và tăng cường tính công khai, minh bạch ...

Mẫu hồ sơ về đấu thầu áp dụng thống nhất trên toàn quốc
Mẫu hồ sơ về đấu thầu áp dụng thống nhất trên toàn quốc
 • Văn bản khác về đấu thầu
 • 15 tháng 4, 2010

  Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;Căn cứ Điều 54 và khoản 4 Điều 63 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành ...

Văn bản quy định về việc đưa, quản lý và khai thác thông tin đấu thầu trên trang TTĐT của EVN áp dụng từ ngay 1/1/2009
Văn bản quy định về việc đưa, quản lý và khai thác thông tin đấu thầu trên trang TTĐT của EVN áp dụng từ ngay 1/1/2009
 • Văn bản khác về đấu thầu
 • 15 tháng 4, 2010

 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cho vận hành trang WEB với chuyên mục “ THÔNG TIN ĐẤU THẦU’ từ tháng 9 năm 2003.  Trang thông tin đấu thầu là công cụ hữu hiệu hỗ trợ cho việc thông tin ...

Dịch vụ Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh
Dịch vụ Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh
 • Văn bản khác về đấu thầu
 • 16 tháng 10, 2009

Dịch vụ Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Bắc Việt Luật cung cấp cho khách hàng với chất lượng tốt và chu đáo. Nội dung công việc các luật sư của chúng tôi cam kết tiến hành: ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật