Về tỉ giá ngoại tệ ghi trong hợp đồng
Câu hỏi:
 Trong hợp đồng mua bán có ghi “trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng thì hai bên sẽ thương lượng”

 

Câu này có hợp lệ không? Và nếu hợp đồng đã lỡ ký kết có câu này thì hướng giải quyết như thế nào?

Trả lời: Hợp đồng có vai trò quan trọng vì nó là căn cứ pháp lý để dựa vào đó giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Do vậy, khi trong Hợp đồng ghi “Trường hợp tỉ giá ngoại tệ tăng thì hai bên sẽ thương lượng” thì lúc xuất hiện tình huống cứ theo Hợp đồng mà xử lý. Tất nhiên, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về nội dung Hợp đồng (Điều 61 Luật Đấu thầu).

Nếu trong Hợp đồng chỉ ghi 1 câu như trên thì có lẽ không đủ cơ sở để thực hiện điều chỉnh, bởi vì nó chỉ đề cập việc đièu chỉnh chung chung (việc định tính), còn việc điều chỉnh là phải đưa và các công thức, điều kiện cụ thể (định lượng). Ví dụ để có thể điều chỉnh theo tỉ giá ngoại tệ thì cần đề cập tới:

-         Tên ngoại tệ

-         Mức độ thay đổi tỉ giá

-         Tên đơn vị công bố tỉ giá

-         Điều chỉnh cục bộ hay toàn bộ Hợp đồng.

Tuy nhiên, ở tình huống nêu trên cần làm rõ hơn. Chẳng hạn nếu Nhà thầu chào bằng ngoại tệ, Hợp đồng cũng ký bằng ngoại tệ (do Nhà thầu chào) thì việc điều chỉnh tỉ giá sẽ không còn ý nghĩa. Bởi lẽ khi Nhà thầu hoàn thành công việc trong Hợp đồng, được nghiệm thu thì Chủ đầu tư phải thanh toán số tiền bằng ngoại tệ trong hợp đồng (không phụ thuộc tỉ giá của VND so với ngoại tệ lên hay xuống). Tỉ giá quy định trong HSMT thường chỉ để làm cơ sở so sánh, xếp hạng các HSDT, không để thanh toán.

Ngày 26/11/09

TS.Nguyễn Việt Hùng
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật