V/v bãi bỏ Quyết định số 2144/QĐ.UBT.97 ngày 04/9/1997 của UBND tỉnh Cần Thơ V/v ban hành bản quy định thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

  • 28 tháng 7, 2010
  • 66 lượt xem
  • 0 bình luận
V/v bãi bỏ Quyết định số 2144/QĐ.UBT.97 ngày 04/9/1997 của UBND tỉnh Cần Thơ V/v ban hành bản quy định thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


49


Ký hiệu

2000/CT.UBT

Ngày ban hành

24/07/2000

Người ký

Lê Nam Giới

Trích yếu

V/v bãi bỏ Quyết định số 2144/QĐ.UBT.97 ngày 04/9/1997 của UBND tỉnh Cần Thơ V/v ban hành bản quy định thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Cần Thơ

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT49UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :